VYSADILI JSME OKRASNÉ SAKURY

V pátek 3. června jsme se pustili do výsadby okrasných sloupcovitých sakur u školy. Stromky nám vyrostly do krásy, počasí nám přálo a děti dorazily plné nadšení a energie – co více jsme si mohli přát ? Po úspěšném zasazení si děti mohly svůj stromek pojmenovat, podepsat či označkovat – první zasazený stromek dostal jméno Šerif a doufáme tedy, že nám celou “alej” dohlédne a bude jejím dobrým strážcem.

Děti se do sázení pustily s velkou energií a původně plánované výsadbové odpoledne se nám díky jejich zaujetí, radosti a rychlosti proměnilo v hodinku a půl……prý škoda, že stromků nebylo více a kolem celé školy.

Děkujeme všem, kteří s celou akcí pomáhali a zapojili se – rodičům a dětem za výborně provedenou práci, paní Říhové za dovoz zeminy, paní Matelové za dovoz stromků a fotodokumentaci, paní školnici za nářadí a všechno to běhání kolem nás. A v neposlední řadě panu řediteli za podporu a odměnu pro děti.

Skutečně velké poděkování pak patří naší škole, která celý projekt podpořila a svými nápady také inspirovala a pomáhala rozvíjet. Navíc se na akci podílela také finančně – nákupem okrasných stromků. Děkujeme !