ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Jak jsme hospodařili ve školním roce 2022/2023? Které z akcí školy jsme podpořili, jaké vlastní zrealizovali – vše v přehledné tabulce.

 

Přehled příjmů, výdajů, podpořených projektů  v Kontrolní zprávě o hospodaření spolku ve školním roce 2022/2023:

Zpráva-z-kontroly-hospodaření-spolku-2022-2023

Přehled hospodaření Klubu rodičů předkládáme ve formě Kontrolní zprávy. Dokument obsahuje podrobné tabulky s informacemi o čerpání příspěvků, o nedočerpaných příspěvcích i zůstatcích. Přehledně a odděleně jsou vedeny akce školy a Klubu rodičů.

Přehled předchozích ročních vyúčtování: https://1url.cz/YusiH