ROZPOČTOVÁ SCHŮZE KLUBU

Milí rodiče,
zveme vás na ROZPOČTOVOU SCHŮZI klubu, kde budeme, jako každým rokem, schvalovat finanční rozpočet a směřování příspěvků z klubového fondu.
Svou účastí můžete:

rozhodnout, které aktivity letos podpoříme
jaké akce letos připravíme
kam budeme směřovat svou činnost
A
SEJDEME SE VE SBOROVNĚ ŠKOLY VE ČTVRTEK 19. ŘÍJNA V 16:30
A
Schůze je otevřena všem rodičům školy. Můžete také vznést připomínky a podněty k práci Klubu rodičů, případně diskutovat témata, která vás zajímají nebo trápí.

A