K ČEMU SLOUŽÍ PŘÍSPĚVEK DO KLUBU RODIČŮ

K čemu využíváme příspěvek ve výši 250 Kč na žáka a školní rok? K podpoře dětí i školy – podívejte.

PŘÍSPĚVKY DO FONDU KLUBU RODIČŮ

Nejvýznamnějším příjmem klubu jsou každoroční příspěvky rodičů vždy na začátku školního roku. Z vybrané částky jsou pak poskytovány příspěvky na akce pro děti, které pořádá jak škola samotná, tak přímo Klub rodičů – jedná se především o soutěže, vědomostní olympiády, sportovní turnaje, ale také jazykové kurzy a vzdělávací programy, nákup vybavení pro  třídy apod.
a
Od roku 2015, tedy během 8 let, jsme přistoupili celkem 3x ke zvýšení toho rodičovského příspěvku: ze 100 Kč na 150 Kč a poté na 200 a 250 Kč.  Pro školní rok 2023/2024 bylo  v hlasování rodičů rozhodnuto o nezvyšování výše  příspěvku. Jak vidíte, je tento krok volen rozvážně, zhruba co 2 roky a ve velmi mírné výši  – jen o 50 Kč.
a

♥ Jak využijeme příspěvky ve školním roce 2023/2024

V průběhu září podávají jednotliví pedagogové, vedoucí sekcí a vedoucí kroužků  žádost o příspěvek z fondu klubu – na vybavení, odměny, činnost.

Velkou položku rozpočtu klubu tvoří také vlastní akce klubu – školní večírek, talentové soutěže,  vítání prvňáčků a rozloučení s deváťáky, Rodičovské kavárny…. Do termínu rozpočtové schůze, která se koná zpravidla v říjnu, mohou podávat návrhy na financování také samotní rodiče. Máte nápad, jak zvelebit školu, podpořit děti? Napište svůj návrh na email [email protected]

♥  Činnost Klubu rodičů je velmi hospodárná – všichni zapojení rodiče a pomocníci vykonávají práci na dobrovolnické bázi, včetně “funkcionářů” spolku. Příjmy a výdaje, vedení účtů a správné rozdělení financí hlídá nejen skvělá hospodářka  klubu, paní Moravcová, ale také kontrolní komise  v každoročním auditu (a samozřejmě finanční úřad na základě předkládaného daňového přiznání). Více o příjmech a výdajích klubu, včetně ročních Kontrolních zpráv: ZDE

Věříme, že vás částka 250 Kč příliš nezatíží a umožníte nám společně pomáhat ve škole.

♥ Děkujeme Vám za podporu školy a dětí