AKCE KLUBU RODIČŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Milí rodiče, víte, co se chystá?

Spousta zajímavých akcí, do kterých se lze zapojit – pojďte obohatit život školy, pomoci při organizaci akcí, podpořit školu a pedagogy v jejich skvělé práci s dětmi.

Na Rozpočtové schůzi Klubu rodičů byly schváleny tyto výdaje a akce:

 • Finanční příspěvky na akce školy:  232 800 Kč
 • Akce Klubu rodičů:
  • Vybavení žákovské školní dílny /17 000 Kč ze zbytku výnosu školního večírku 2023/
  • Výnos školního večírku 2024 bude věnován na nákup vybavení pro školní sbor Janáčkovo Brumendo / klávesy, repro, díly/
  • Tradiční akce klubu: podpora při Sobotní škole, Zápisu prvňáčků, třídních schůzkách, Zahradní slavnosti 9. tříd, Vítání prvňáčků

Pro realizaci a organizaci akcí hledáme rodiče:

 • Třídních schůzky – příprava nápojů pro rodiče a žáky
 • Sobotní škola  – připravujeme minikavárnu
 • Zahradní slavnost – občerstvení pro rodiče deváťáků, pomoc s výzdobou zahrady
 • Vítáme prvňáčky – příprava balíčků a balonků pro prvňáčky v jejich první školní den
 • Školní večírek  – organizace, výzdoba, tombola, pomoc přímo na akci /bar, prodej občerstvení, šatna/

Můžete věnovat svůj čas, nápady? Děkujeme!

Zapsat se můžete zde: https://1url.cz/quswt

 • U třídních schůzek uvítáme pomoc rodičů třeba po jejich schůzce s pedagogem, můžeme se vystřídat.
 • U sobotní školy chystáme občerstvení, hledáme obsluhu kávovarů, případně  šikovné pekařky, které mohou  upéct pro děti koláč apod., pomocníky s výzdobou.
 • Při vítání prvňáčků připravujeme s dětmi 1. stupně balonky, které pak rozdávají, jde o čas cca 2 hodiny v první školní den
 • Velkou akcí je pak Školní večírek, kde  je potřeba organizátory,  pomocníky s výzdobou sálu a balením tomboly, obsluhu baru a prodeje občerstvení, 2 starší žáky do šatny

 

RODIČOVSKÉ KAVÁRNY:

Ve spolupráci s MAP Krnovsko připravujeme pro školní rok 2023/2024  celkem 3 kavárny:

 • Adam Wojtovič: Manipulační etudy  dětí s dospělých
 • Eva Burdová: Posilování osobní zodpovědnosti dítěte, Rozvoj emoční inteligence u dětí

 

 

Děkujeme!

 

Předchozí

Následující