ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Jak jsme hospodařili ve školním roce 2020/2021? Které z akcí školy jsme podpořili, jaké vlastní zrealizovali – vše v přehledné tabulce.

Přehled příjmů, výdajů, podpořených projektů  v Kontrolní zprávě o hospodaření spolku ve školním roce 2021/2022:

VYÚČTOVÁNÍ KLUBU RODIČŮ 2021/2022

Zpráva z kontroly hospodaření spolku za šk. rok 2021/2022

Přehled hospodaření Klubu rodičů předkládáme ve formě Kontrolní zprávy. Dokument obsahuje podrobné tabulky s informacemi o čerpání příspěvků, o nedočerpaných příspěvcích i zůstatcích. Přehledně a odděleně jsou vedeny akce školy a Klubu rodičů.