ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přehled příjmů, výdajů, podpořených projektů  v Kontrolní zprávě o hospodaření spolku ve školním roce 2019/2020.

Zpráva z kontroly hospodaření spolku 29.9.2020 

Přehled hospodaření Klubu rodičů předkládáme ve formě Kontrolní zprávy. Dokument obsahuje podrobné tabulky s informacemi o čerpání příspěvků, o nedočerpaných příspěvcích i zůstatcích. Přehledně a odděleně jsou vedeny akce školy a Klubu rodičů.