RODIČOVSKÁ KAVÁRNA-FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

Záznam přednášky Mgr. Karla Handlíře o formativním hodnocení.

 

Co je cílem učení? Známka nebo znalost, odučit nebo naučit? Moderní technologie umožňují daleko snáze dosáhnout na jedničku bez toho, aby se žáci něco naučili, distanční vzdělávání tento fakt potvrdil. Formativní hodnocení je cesta, podle některých nevyhnutelná, na jejímž konci může být žák, který umí plánovat, hodnotit svůj pokrok a je zodpovědný za své učení. Tohoto cíle lze však dosáhnout pouze v případě, že učitelé, rodiče i žáci budou táhnout za jeden provaz.

  • Co je to vlastně formativní hodnocení
  • Jak probíhá  proces učení a jeho hodnocení
  • Jaký je přínos formativního přístupu pro žáky
Přednášející: Mgr. Karel Handlíř, ředitel ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov
Rodičovskou kavárnu připravujeme  ve spolupráci s projektem MAP II Krnovsko. Děkujeme za podporu!