RODIČOVSKÁ KAVÁRNA S PETREM STUDNIČKOU

V úterý 16. října jsme znovu otevřeli naši Rodičovskou kavárnu. Organizace se tentokrát ujala škola a celá akce byla financována z projektu MAP – Místního akčního plánu rozvoje vzdělanosti. Těší nás, že se díky projektu daří propojovat nejen rodiče  a pedagogy naší školy, ale zajímavých přednášek se účastní také stále více rodičů z okolních škol. Máme tak možnost se lépe poznávat, sdělovat si zkušenosti, vidět, jak problémy řeší jinde.

Téma přednášky:

  • v čem je dnešní generace jiná, než jsme byli my
  • co motivuje dnešní děti
  • jaký mají vztah k rodičů, ke vzdělání, k práci a k sobě navzájem
  • po čem opravdu touží a jak moc jim to máme/můžeme dopřát
  • jak vychovávat děti v době masového nástupu technologií

Mgr. Petr Studnička, náš školní psycholog,  je absolventem Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy univerzity v Praze. Má dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi v neziskovém i komerčním prostředí, působí jako školní psycholog a certifikovaný kouč.

Orientuje se na psychologii v mezioborových souvislostech a osobnostní typologii .