RODIČOVSKÁ KAVÁRNA S JANEM SVOBODOU

V měsíci říjnu jsme přivítali na naší škole váženého a milého hosta, uznávaného psychologa PhDr. Jana Svobodu.

Náročné téma výchovy s limity a hranicemi se přednášejícímu podařilo uchopit s lehkostí i nadhledem. Mnoho zajímavých příkladů z psychologické praxe i konzultace našich vlastních “případů” a problému lehce naplnily dvouhodinový formát přednášky.

Jak hodnotili přednášku zúčastnění rodiče  a pedagogové:

  • Jako pedagog jsem již přednášku pana Svobody absolvovala dříve. Bylo velmi zajímavé zažít jej i jako rodič – mohu říci, že je to jednoznačně člověk z praxe, který přesně ví, o čem hovoří.  Přitom dokáže podat informace i laikovi srozumitelnou formou, právě  díky příkladům z jeho dlouholeté praxe. Dokáže pracovat v logickém sledu, v dílčích krocích, hledá příčiny a cesty k jejich řešení v souvislostech a návaznostech.  Jak sám řekl: je praktik, nikoliv teoretik vyučující poučky na univerzitě.
  • Na přednášku pana Svobody jsem se dlouho těšila a byla skutečně skvělá! Je zajímavé poslouchat příklady z praxe, vidět, jak má přednášející své znalosti podložené zkušenostmi a praxí.
  • Líbilo se mi, že přednášející řešil konkrétní dotazy posluchačů a hledal řešení jejich problémů
  • Zaujaly mne informace týkající se agrese a násilí – kde leží jeho původní příčiny a jak s nimi pracovat namísto potlačování.  K této problematice by to chtělo další přednášku, prosím!