ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Přehled příjmů, výdajů, podpořených projektů  v Kontrolní zprávě o hospodaření spolku ve školním roce 2020/2021

VYÚČTOVÁNÍ KLUBU RODIČŮ 2020-2021

Zpráva z kontroly hospodaření spolku 21.9.2021

Přehled hospodaření Klubu rodičů předkládáme ve formě Kontrolní zprávy. Dokument obsahuje podrobné tabulky s informacemi o čerpání příspěvků, o nedočerpaných příspěvcích i zůstatcích. Přehledně a odděleně jsou vedeny akce školy a Klubu rodičů.