SCHŮZE KLUBU RODIČŮ

Milí rodiče, do konce školního roku musíme rozhodnout ještě v několika záležitostech.
Zveme vás tedy na společnou schůzku ve čtvrtek 25. května od 16. 30 ve sborovně školy.
Program:
odměny na konci školního roku pro 2. stupeň
výše příspěvků pro příští školní rok
akce na začátku školního roku – prvňáčci
bude čas věnovat se také vašim nápadům a podnětům
A
A