RODIČOVSKÁ KAVÁRNA O KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

Další z řady  Rodičovských kaváren se konala 26. listopadu opět v salonku Radniční restaurace.

A opět jsme se věnovali vzdělávání – tomu jak a co se učí v Evropě, na co je kladen důraz v zemích, kde je školství a vzdělávání státní prioritou. Zajímavé osobní zkušenosti ze studijních cest vám přiblížil Mgr. Karel Handlíř. Nás, rodiče, zajímala zejména přenositelnost  a možnost aplikování ověřených systémů také do vzdělávacího plánu našich škol.

Přednáška byla určena široké veřejnosti a mohli jsme ji pořádat díky podpoře MAP Krnovsko /Místní akční plán rozvoje vzdělanosti/. Do posledního místečka zaplněný salonek Městské kavárny nám ukázal, že téma vzdělávání rodiče i odbornou veřejnost skutečně zajímá a mají zájem zapojit se do diskuzí o změně.

Těšíme se na Vás opět v roce 2020.