POMÁHÁME ŠKOLE K NOVÉMU WEBU

Bezmála 39 000 Kč! 

To byl výtěžek školního večírku a také částka, ke které vyšplhala finanční podpora rodičů směrem ke škole a jejímu novému webu! Jste prostě úžasní…..

A jak to celé vzniklo?

 

Začátkem školního roku  2018/2019 připravil Klub rodičů ve spolupráci s vedením školy  pro rodiče žáků školy anketu, ze které vzešla potřeba modernizovat stávající školní web. Současná verze webu je velmi dobře naplněna informacemi, ovšem orientace ve struktuře webu není vždy jednoduchá. Také jednotlivé příspěvky v období většího počtu různých akcí /soutěže, akce družiny, klub rodičů…/ rychle rotují a často se již v prvním dni po zveřejnění posunují do historie.

Z  odpovědí respondentů ankety vzešly tyto nejčastější podněty k novému webu :

  • vyšší přehlednost
  • jednodušší navigace
  • zavedení online kalendáře /akce školy, akce družin/
  • větší informovanost o plánovaných akcích
  • aktuální rozvrhy sportovní haly
  • více informací o charakteristice, zaměření a směřování školy
  • video příspěvky

Po několika společných pracovních setkáních skupiny, která zahrnovala zástupce vedení školy, pedagogů, rodičů, školské rady a odborné firmy vzešel koncept nového webu, který by naplnil požadavky všech skupin na funkční web. Je to, samozřejmě, finančně náročná operace a proto se Klub rodičů rozhodl škole s realizací nového webu pomoci i po finanční stránce.

A zde padl nápad! K podpoře nové webové prezentace školy využijeme výtěžek letošního školní večírku a dalších akcí.  

Vydali jsme LIMITOVANOU EDICI sponzorských vstupenek na školní večírek, prodávali místenkové vstupenky, lístky do tomboly….. a cíl se krok za krokem blížil! A nyní se už můžete těšit na moderní školní web. Děkujeme!