K ČEMU SLOUŽÍ KAŽDOROČNÍ PŘÍSPĚVĚK RODIČŮ

PŘÍSPĚVKY DO FONDU KLUBU RODIČŮ

Nejvýznamnějším příjmem klubu jsou každoroční příspěvky rodičů vždy na začátku školního roku. Z vybrané částky jsou pak poskytovány příspěvky na akce pro děti, které pořádá jak škola samotná, tak přímo Klub rodičů – jedná se především o soutěže, vědomostní olympiády, sportovní turnaje, ale také jazykové kurzy a vzdělávací programy, nákup vybavení pro  třídy apod.
a
Od roku 2015, tedy během 7 let, jsme přistoupili celkem 3x ke zvýšení toho rodičovského příspěvku: ze 100 Kč na 150 Kč a poté na 200 Kč.  Pro školní rok 2022/2023 bylo  v hlasování rodičů rozhodnuto o zvýšení příspěvku na 250 Kč na žáka. Jak vidíte, je tento krok volen rozvážně, zhruba co 2 roky a ve velmi mírné výši  – jen o 50 Kč.
a

Proč 250 Kč na žáka pro školní rok 2022/2023

Důvodů, proč bylo navrhnuto zvýšení příspěvků je několik:
  • klesající počet žáků /nastupují slabší ročníky/, tím klesá celková částka, se kterou můžeme pracovat
  • nárůst cen  – dopravné, lektorné, drobné odměny,  startovné, ceny kurzů

V průběhu září podávají jednotliví pedagogové, vedoucí sekcí a vedoucí kroužků  žádost o příspěvek z fondu klubu, přičemž součet finančních prostředků (pokud bychom měli pokrýt všechny požadavky) přesahuje částku, kterou má klub k dispozici zhruba dvojnásobně. Každým rokem tedy polovinu žádostí neuspokojíme nebo  přistupujeme ke krácení poskytnutých finančních částek.

S nárůstem cen, který je v posledním roce velmi výrazný bychom museli řešit odmítnutí  cca 70% žádostí. Zvýšení příspěvků nám tedy umožňuje udržet určitý standard podpory školy a dětí. Pro mnohé aktivity klubu se nám podařilo zajistit financování z jiných zdrojů – projekt MAP Krnovsko zaštiťuje například přípravu a konání Rodičovských kaváren s odborníky a z výnosu školního večírku jsme letos nakoupili měkké podsedáky do hodin čtení pro všechny žáky 1. stupně. Večírek v roce 2020 pomohl spolufinancovat nový školní web.

a

♥  Činnost Klubu rodičů je velmi hospodárná – všichni zapojení rodiče a pomocníci vykonávají práci na dobrovolnické bázi, včetně “funkcionářů” spolku. Příjmy a výdaje, vedení účtů a správné rozdělení financí hlídá nejen skvělá hospodářka  klubu, paní Moravcová, ale také kontrolní komise  v každoročním auditu (a samozřejmě finanční úřad na základě předkládaného daňového přiznání). Více o příjmech a výdajích klubu, včetně ročních Kontrolních zpráv: ZDE

Věříme, že  navýšení příspěvku od září 2022 pochopíte, nezpůsobí Vám větší potíže a společně budeme moci nadále být škole ku prospěchu. V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte  a zavolejte nebo napište: [email protected], tel: 775 982 422

♥ Děkujeme Vám za podporu školy a dětí