Články k problematice

Úsilí školy zajistit svým žákům odpovídající podmínky stravování výstavbou nové školní jídelny dokumentují články v různých médiích.

 

Článek na webu IDNES 2018

Článek na webu města Krnova 2018

Článek na webu města Krnova 2017