VOLBY VEDENÍ KLUBU RODIČŮ

Pět společných let uteklo jako voda! A bylo to pět let plných  výjimečných zážitků a obohacujících zkušeností.

Nyní přišel čas na změnu, svěží vítr do plachet. Jednak nás k tomuto kroku zavazují stanovy, ale také zkušenost, že změna úhlu pohledu je vždy přínosná.  Otevírá totiž nové možnosti a cesty.

 

Klub rodičů tedy vyhlašuje volby do vedení spolku. Hledá se:

  • Předseda spolku
  • místopředseda spolku – z řad rodičů
  • místopředseda spolku – z řad pracovníků školy
  • Předseda Kontrolní komise
  • 2 členové kontrolní komise

Funkce hospodáře spolku (účetnictví, vedení agendy) není volená, mnoho let ji vykonává paní Moravcová, zaměstnankyně školy.

Současné obsazení:

  • Předseda spolku: Jana Mojžíšová
  1. Místopředseda, rodiče arch. Zuzana Matelová
  2. Místopředseda, pedagog Kateřina Nováková
  • Předseda kontrol. komise                        Ing. Pavel Čech
  • Kontrolní komise                                     Dana Opavská, Jiřina Černá

Všechny uvedené funkce jsou k dispozici.

Kontrolní komise se schází 1x ročně, obvykle v září zkontroluje dokumenty spolku, zápisy z vyúčtování a správné vedení agendy (nejde o odbornou účetní práci, spíše o systém.

Předseda a místopředsedové spolku svolávají organizační a rozpočtové chůze klubu, zapojují se do organizace akcí, kontrolují administrativní postupy a čerpání financí.

O komplexní činnosti Klubu rodičů ale rozhodují především sami rodiče – schvalují rozpočet, navrhují a připravují akce, organizují, přichází s nápady.

 

Máte-li nadšení, máte vše, co potřebujete! Jdete do toho? Zapište se do voleb ZDE.