Klub rodičů při ZŠ Krnov,
Janáčkovo náměstí 17, z.s.