FOND KLUBU RODIČŮ

Co je 200 Kč ročního příspěvku a k čemu slouží? A jak můžete sami rozhodnout o jejich využití pro děti a školu.

 

Činnost Klubu rodičů je závislá na finanční pomoci rodičů. Začátkem každého školního roku žádáme rodiče žáků školy o příspěvek ve
výši 200 Kč za žáka, který je vybírán třídními učiteli /společně s příspěvkem do třídního fondu/.
200 Kč, kterými přispějete, bude v plné výši investováno zpět ve škole, především pro:

  • zajištění cen v soutěžích
  • dárky k Mikuláši, Dni dětí
  • malé žákovské projekty
  • podporu Žákovského parlamentu
  • podporu reprezentace školy v krajských a celostátních soutěžích
  • podporu výuky odborných předmětů a jazyků

Z fondu Klubu rodičů nejsou hrazeny žádné osobní odměny či mzdy, aktivita členů je dobrovolnickou službou.

Každým rokem v říjnu se koná rozpočtová schůze, která je otevřená všem rodičům a kde mohou svým hlasem určit směřování finanční podpory.

Děkujeme za vaši vstřícnost.